Login (E-mail/KRS):
Hasło:
Nie pamiętasz hasła?

1,5% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego

Twoje 1,5% podatku


Pamiętaj, 1,5% ma ogromne znaczenie
Przekaż swoje 1,5% procent podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego.
Wyszukaj OPP

Organizacje polecane

Twoje 1,5% Podatku - dla potrzebujących ma olbrzymie znaczenie

Wraz z uchwaleniem ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, od 1 stycznia 2004r. polskie organizacje pozarządowe mogą otrzymywać status organizacji pożytku publicznego. Tylko te organizacje - ze statusem OPP mają prawo do otrzymywania 1,5% podatku od podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu.
Z pewnością wszyscy z nas do końca kwietnia każdego roku wykazują swoje przychody w rocznym zeznaniu, które składane jest do Urzędu Skarbowego. To właśnie w tym zeznaniu, a konkretnie na Twojej deklaracji PIT możesz podać, której Organizacji chcesz przekazać swoje 1,5 procent podatku.

Nie bądź obojętny! Przekazując 1,5% podatku dla OPP nic nie tracisz, a na pewno wspierasz wybraną Organizację która właśnie dzięki całej rzeszy chcących pomagać podatników, może wypełniać swoje cele statutowe.

Czytaj dalej: Czym są i jak działają organizacje pożytku publicznego.

Organizacje Pożytku Publicznego - czym są?

Organizacjami Pożytku Publicznego są organizacje pozarządowe, które całość uzyskanego dochodu przeznaczają na realizację celów statutowych. Dzięki uzyskanemu statusowi "organizacji pożytku publicznego" organizacje mogą otrzymywać wpływy z tytułu 1 procenta podatku, co ma olbrzymie znaczenie w wypełnianiu założeń statutowych każdej organizacji.

O status OPP mogą się ubiegać organizacja prowadząca działalność w zakresie:
  • pomocy społecznej, a w szczególności pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
  • niesienia pomocy dla osób niepełnosprawnych;
  • ochrony i promocji zdrowia;
  • ekologii i ochrony zwierząt;
  • integracji zawodowej i społecznej;
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;


Czytaj dalej: Skąd uzyskać informacje o Organizacjach którym można ofiarować swoje 1,5%

1,5% dla Organizacji Pożytku Publicznego - gdzie znaleźć i uzyskać informacje?

Jeżeli mamy już świadomość jak ważna dla Organizacji jest Twoja pomoc w postaci 1,5% podatku, podczas wypełniania rocznego zeznania podatku na pewno pojawiły się przynajmniej 2 pytania:
  1. Gdzie uzyskać informacje o OPP na które są uprawnione do otrzymywania 1,5% podatku?
  2. W jaki sposób poprawnie wprowadzić w zeznaniu podatkowym OPP której przekazujemy 1,5% podatku?
Na drugie pytanie znajduje się szczegółowe wyjaśnienie w dalszej części opisu. Informacje o Organizacjach Pożytku Publicznego można znaleźć w naszym serwisie - www.eopp.pl, którego kluczową część stanowi baza Organizacji Pożytku Publicznego wraz z wyszukiwarkami. Dotarcie do szukanej OPP jest bardzo proste. Możemy sporządzić listę organizacji prowadzących działalność jaka nas interesuje, ograniczyć je do wybranego województwa, miejscowości a nawet powiatu czy gminy.
Po wyświetleniu szczegółów wybranej OPP wyświetlone zostają jej dane adresowe, numer KRS który jest niezbędny podczas przekazania 1,5% podatku (czytaj dalej), cele i inne podstawowe informacje związane z jej działalnością.
Niektóre z Organizacji mają opracowaną prezentacje w serwisie eopp.pl, która dostarcza bardziej szczegółowych informacji z działalności OPP - w tym zdjęcia, logo oraz udostępniony bezpłatny program PIT Projekt, umożliwiający łatwe sporządzenie zeznania podatkowego i pomagający przekazać 1,5% podatku dla tej organizacji.


Aktualnie w Polsce jest zarejestrowanych ponad 7 tysięcy organizacji pożytku publicznego, działających na różnych obszarach, więc jest w czym wybierać. Korzystając z naszego serwisu mają Państwo pewność, że wszystkie prezentowane w nim OPP posiadają prawo do otrzymywania 1,5% podatku w danym roku podatkowym, a informacje o organizacji są zawsze aktualne i kompleksowe.
Wykaz aktualnych OPP można także zweryfikować na portalu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego) znajdujący się pod adresem: http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,pozytku,publicznego,uprawnionych,do,otrzymania....

Czytaj dalej: W jaki sposób poprawnie wprowadzić w zeznaniu podatkowym OPP której przekazujemy 1,5% podatku?

Jak przekazać 1,5% podatku dla OPP?

O tym na którą Organizację Pożytku Publicznego przekazujemy 1,5% podatku, informujemy Urząd Skarbowy poprzez podanie w głównym formularzu deklaracji podatkowej (PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38) dwóch ważnych informacji:
  1. Numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego
  2. Kwota przekazywanego 1,5% podatku
Obydwie te rubryki znajdują się pod koniec wypełnianego formularza PIT.

przykład:

Jak widać przekazanie 1,5 procenta podatku jest niezmiernie proste, a jak ważne dla organizacji. Każdego roku sumy kwot przekazywanych z tytułu 1,5% podatku sięgają setek milionów złotych. Aby pokazać skalę ważności 1,5%, dla przykładu w zeznaniach podatkowych za rok 2009 wpłynęła kwota bliska 360 mln zł. Biorąc pod uwagę wszystkich obywateli płacących podatki, nawet jedna złotówka ma ogromne znaczenie.

W celu prawidłowego przekazania 1,5% podatku na OPP oraz łatwego sporządzenia zeznania podatkowego polecamy skorzystanie z bezpłatnego programu PIT Projekt. Szczegółowe informacje o programie znajdują się pod adresem internetowym: http://www.pitprojekt.pl

Czytaj dalej: Czy mogę określić na jaki cel zostaną przekazane pieniądze z mojego 1,5%? W jaki sposób?

Twój 1,5% na konkretny cel

Zdarza się że podatnik wspierający Organizację, chce żeby przekazywane przez niego środki z tytułu 1,5% procenta pożytku zostały spożytkowane na konkretny cel. Jak najbardziej istnieje taka możliwość. Na głównym formularzu deklaracji podatkowej, poniżej ww. pól w których podany był nr KRS i kwota 1,5% podatku znajduje się pole zatytułowane "Cel szczegółowy 1,5%". W tym polu podajemy cel na który mają zostać przekazane wpływy od Ciebie, np. "Rehabilitacja Marysi", "Budowa wschodniego skrzydła hospicjum", "Karma dla psów ze schroniska".

przykład:

Wypełnienie pola "Cel szczegółowy 1,5%" nie jest wymaga. Pozostawiając to pole puste twoje 1,5 procent trafi do ogólnej puli wpływów 1,5% podatków Organizacji i zostanie przez Organizację odpowiednio rozdysponowany zgodnie z celami statutowymi i opracowanym planem budżetowym.
Dodatkowo możemy wyrazić zgodę na przekazanie organizacji swoich danych tj. imię, nazwisko, adres, kwota 1,5% podatku. W tym celu należy zaznaczyć opcję "Wyrażam zgodę". W następnym polu można podać dane ułatwiające kontakt np.: telefon, e-mail.