Login (E-mail/KRS):
Hasło:
Nie pamiętasz hasła?

Wyszukaj w bazie OPP

Wyświetl listę organizacji wg. innych kryteriów

Określ obszar działalności

Pomoc społeczna
Wsparcie dla osób w trudnych sytuacjach życiowych, Pomoc niepełnosprawnym, bezdomnym i biednym
Pomoc dla dzieci
Wsparcie dla dzieci chorych i potrzebujących
Ochrona praw człowieka
Ochrona wolności człowieka i swobód obywatelskich, Ochrona praw dzieci, konsumentów
Ochrona i promocja zdrowia
Promocja zdrowia, Przeciwdziałanie uzależnieniom
Ekologia i ochrona zwierząt
Ochrona przyrody, Edukacja ekologiczna
Sport i turystyka
Turystyka i rekreacja, Upowszechnianie kultury fizycznej
Kultura i nauka
Szkolnictwo i edukacja, Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Religia
Organizacje religijne
Działalność międzynarodowa
Współpraca między społeczeństwami, Upowszechnianie tradycji narodowej
Inne
Pozostałe


Organizacje polecane


Aktualności i informacje

Polski Instytut Księgowości patronem merytorycznym programu PIT Projekt

2017-01-03

Informujemy, że patronat merytoryczny nad programem PIT Projekt 2016 objął Polski Instytut Księgowości.

Przeprowadzone testy programu zostały zakończone wynikiem pozytywnym, co dało podstawę wydania mu rekomendacji do sporządzania rocznych zeznań podatkowych za rok 2016. Zadaniem patrona...