Login (E-mail/KRS):
Hasło:
Nie pamiętasz hasła?

Wyszukaj w bazie OPP

Wyświetl listę organizacji wg. innych kryteriów

Określ obszar działalności

Pomoc społeczna
Wsparcie dla osób w trudnych sytuacjach życiowych, Pomoc niepełnosprawnym, bezdomnym i biednym
Pomoc dla dzieci
Wsparcie dla dzieci chorych i potrzebujących
Ochrona praw człowieka
Ochrona wolności człowieka i swobód obywatelskich, Ochrona praw dzieci, konsumentów
Ochrona i promocja zdrowia
Promocja zdrowia, Przeciwdziałanie uzależnieniom
Ekologia i ochrona zwierząt
Ochrona przyrody, Edukacja ekologiczna
Sport i turystyka
Turystyka i rekreacja, Upowszechnianie kultury fizycznej
Kultura i nauka
Szkolnictwo i edukacja, Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Religia
Organizacje religijne
Działalność międzynarodowa
Współpraca między społeczeństwami, Upowszechnianie tradycji narodowej
Inne
Pozostałe


Organizacje polecane


Aktualności i informacje

1 procent podatku za rok 2014

2015-10-05
Jak co roku informujemy o opublikowanych przez Ministerstwo Finansow wynikach zebranych kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 rok.

W porównaniu z rokiem ubiegłym całkowita kwota przekazanego 1%...