Login (E-mail/KRS):
Hasło:
Nie pamiętasz hasła?

Wyszukaj w bazie OPP

Wyświetl listę organizacji wg. innych kryteriów

Określ obszar działalności

Pomoc społeczna
Wsparcie dla osób w trudnych sytuacjach życiowych, Pomoc niepełnosprawnym, bezdomnym i biednym
Pomoc dla dzieci
Wsparcie dla dzieci chorych i potrzebujących
Ochrona praw człowieka
Ochrona wolności człowieka i swobód obywatelskich, Ochrona praw dzieci, konsumentów
Ochrona i promocja zdrowia
Promocja zdrowia, Przeciwdziałanie uzależnieniom
Ekologia i ochrona zwierząt
Ochrona przyrody, Edukacja ekologiczna
Sport i turystyka
Turystyka i rekreacja, Upowszechnianie kultury fizycznej
Kultura i nauka
Szkolnictwo i edukacja, Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Religia
Organizacje religijne
Działalność międzynarodowa
Współpraca między społeczeństwami, Upowszechnianie tradycji narodowej
Inne
Pozostałe


Organizacje polecane


Aktualności i informacje

Raport kwot 1 procenta podatku za 2015 rok

2016-10-07
Informujemy że Ministerstwo Finansów opublikowało raport dotyczący kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych Organizacjom Pożytku Publicznego z rozliczenia za 2015 rok. Tendencja ogólnie zebranej kwoty 1% podatku jak z każdym rokiem jest wzrostowa i wynosi łącznie: 617...